Sunday Sermon
"Buhay na Nagpapasalamat para sa Biyaya ng Diyos"
2018.08.05
Bible Seminar
God is Love And so we know and rely on the love God has for us God is love. Wnenever lives in love lives in God. and God in him.I gain understanding from your precepts, therefore i hate every wrong path
World Mission
62
 Countries
517
 Churches
more and more brothers and sisters get together and have fellowship to actively evangelize in all around. We need prayers form brothers and sisters all over the world for more active evangelism in All around.
Kaligtasan at Karangalan
Sunday Sermon
2018.07.29 • Rhee, Yo-han
Ang Liwanag ng Araw ay magiging Pitong Ulit, na gaya ng Pitong Araw
Sunday Sermon
2018.07.22 • Hong, Jeong-Hyun
Ang Kapangyarihan ng Ebanghelyo na Nagliligtas ng Kaluluwa
Sunday Sermon
2018.07.15 • Rhee, Yo-han