आईतवार वचन
"नयाजन्म पाएको क्रिस्टियनको जीवन"
2019.06.09
बाइबल सेमीनार
बाइबल सेमिनारलाई हेर्न सक्छौ
संसारको मिसन
82
 देशको संख्या
534
 चर्चको संख्या
लाइफ वर्ड मिसनले संसारभरी सुसमाचार प्रचारगर्दै छ
उद्धारको तिन खुड्किलो
आईतवार वचन
2019.06.02 • Rhee, Yo-han
पबित्रात्माले गर्नुहुने काम ४५
आईतवार वचन
2019.05.26 • Rhee, Yo-han
पबित्रात्माले गर्नुहुने काम ४५
आईतवार वचन
2019.05.19 • Rhee, Yo-han