ЭЗЭНий өдрийн номлол
"Аврал ба алдар"
2018.07.29
Библийн семинар
Ангилалтай библийн семинар
Дэлхийн сайн мэдээ
62
 Улсын дугаар
517
 Чуулганы дугаар
Хилийн чанадад 40 гаруй орны сайн мэдээ тараагдаж буй газрын талаарх мэдээлэл ба сайн мэдээний төлөвлөгөө мөн сайн мэдээ тараагдсан үр дүнг харж болно.
БУРХАНы амьд оршин буйг батална.
Тэнгэр газар түмэн бодисыг бүтээсэн БУРХАН, хүн төрөлхтний түүхийг хариуцан жам ёсоор нь удирддаг БУРХАН, бидний хүн төрөлхтөнг хайрладаг БУРХАН, шударга байдлыг бат бэх босгон түүнчлэн бичигдсэний дагуу энэ ертөнцийг шүүх БУРХАН, тэрхүү амьд оршиг..
Сүнсийг авардаг сайн мэдээний хүч чадал
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2018.07.15 • И ЮУ ХАН
Би чамайг сүнсний харуулаар томилсон тул
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2018.07.01 • Шинь Юун Чоль
Ариун Сүнстэй хамт хийдэг авралын ажил
ЭЗЭНий өдрийн номлол
2018.06.24 • И ЮУ ХАН